نماینده شهر: اصفهان

مجموعه control360

زمینه فعالیت:آموزش، مشاوره و فروش تجهیزات اتوماسیون صنعتی

نام و نام خانوادگی: آقای پیرمرادیان، آقای جاوری

آدرس: اصفهان، شهرستان شهرضا، خیابان امیرکبیر، نبش فرعی 29

تلفن تماس: 09017485960

وبسایت:

اسکرول به بالا