نماینده شهر: تبریز

الکترو ساکو

زمینه فعالیت: مشاوره و فروش

نام و نام خانوادگی: آقای سعید شیرمحمدی

آدرس: تبریز، خیابان فردوسی، روبروی پاساژ تجارت، ساختمان ساکو

تلفن تماس: 35578876-041 و 09382073007

اسکرول به بالا